برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1005)

2-2-1 کتاب‌ها19 2-2-2 پایان‌نامه‌ها24 2-2-3 مقالات25 2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها28 2-3-1 پیشینه28 2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت29 2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت42 2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات44 2-3-5 تعریف واژهها و Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3561)

الف- فرایند مذاب32ب- پلیمرشدن درجا32ج- جایگیری بین لایه‌ای از طریق ریختهگری حلالی331-10-2. واکنشپذیری خاک رس با مواد اولیهی ترموپلاستیک پلی‌یورتان341-10-3. اثر نانو ذرات رس بر ساختار و خواص فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلییورتان36فصل دوم: مواد Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3560)

2- منابع: کمبود منابع انسانی، اقتصادی و فن‌آوری جهت گسترش برنامه‌های مورد نیاز برای جلوگیری یا کاهش ضایعات پس از برداشت مواد غذایی.3- آموزشی: نبود اطلاعات کافی از اصول علمی مربوط به نگهداری، فرآیند، بسته‌بندی، Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3559)

مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا39 تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات39 سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید39 تفسیر طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید39 فصل سوم/نتایج و بحث ها سنتز نانو Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (3558)

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی 132-5-1 اراضی خدمات درمانی 132-5-2 سرانه کاربری درمانی 142-6 بیمارستان 152-6-1 مکان یابی بیمارستان 152-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان 152-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان 172-7-1 نزدیکی به Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3557)

1-1-3-:نگرشی بر انواع صرعصرع کوچک یا پتیمال Petimal or Absence:این صرع از مشخصترین انواع صرعهای فراگیر اولیه کودکان است که معمولا بین 14-6 سالگی بروز میکند و در دختران کمی شایع تر است.نمای بالینی صرع Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3534)

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………263-2 هدف کاربردی این بخش……………………………………………………………………………………273-3 دستگاه ها و وسایل مورد استفاده…………………………………………………………………………..273-4 مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………283-5 روش کار…………………………………………………………………………………………………………29 3-5-1 مرحله اول……………………………………………………………………………………………………313-5-2 مرحله دوم روش تلقیح و کشت باکتری ……………………………………………………………323-5-3 مرحله سوم روش رنگ آمیزی منفی…………………………………………………………………333-5-4 مرحله Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3533)

2-4- پتانسیل عمل102-5- نظریه ی سرخوردن الیاف102-6- واحدهای حرکتی و اتصال عصبی عضلانی 112-7- قانون همه یا هیچ وجمع انقباضات 122-8- انواع تمرینات مقاومتی 132-8-1- تمرینهای ایزومتریک132-8-2- تمرینهای پویا با مقاومت ثابت 13عنوانصفحه2-8-3- تمرینهای مقاومتی Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3532)

2-1 معادله میدان انیشتین272-2 نظریه برنز دیکی33فصل سوم: کیهان‌شناسی برنز دیکی همراه با مدل‌های انرژی تاریک3-1 معادلات عمومی423-1-1 معادلات بقاء423-1-2 کنش433-1-3 معادلات برنز دیکی شبه فریدمان443-2 مدل ایج گرافیک جدید برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان Read more…